O firmie

Układami filtracyjnymi studni głębinowych zajmujemy się od 1981 r. - najpierw w ramach COBR Poltegor - Pracownia Hydrogeologii i Odwadniania (obiekt - KWB Bełchatów), w którym prowadzono prace badawcze nad różnymi konstrukcjami pionowego drenażu (filtry: szczelinowe, nasuwane z klejonego żywicą żwiru i polistyrenu) oraz metodami regeneracji studni - czyszczenia chemicznego i hydraulicznego, a od roku 1992, w Przedsiębiorstwie Innowacyjno Wdrożeniowym AT-AQUA we Wrocławiu, w którym nastąpił dalszy rozwój technik regeneracji studni ultradźwiękami oraz opracowanie konstrukcyjno-technologiczne nowatorskiego Hydrauliczno-Pneumatycznego (HP) drenażu filtrów pospiesznych, stosowanych w SUW oraz rewelacyjnych opatentowanych rozwiązań samoczyszczących przepływowych ujęć wód powierzchniowych.

AT-AQUA to: 30-to letnie doświadczenia oraz nowatorskie technologie:

 • Inspekcje kamerą rewizyjną, filmowanie studni głębinowych wraz z oceną techniczno-eksploatacyjną pionowego drenażu studni (< 160 m)
 • Nowatorska sektorowa regeneracja pionowego drenażu studni ultradźwiękami z cyrkulacyjnym strumieniem czyszczącym – zielona technologia (bez chemii),
 • Udrażnianie studni z utopionym sprzętem (do 100 metrów),
 • Likwidacji piaszczenia studni,
 • Przywracanie do eksploatacji studni wyłączonych z użytkowania.

Oferujemy także niestandardowe rozwiązywania trudnych technologicznie zagadnień:

 • Chemicznej regeneracji złoża ciśnieniowych i grawitacyjnych filtrów pośpiesznych,
 • Zastosowania hydrocyklonu z sonifikacją wody surowej w zbiorniku reakcji - kontaktowym,
 • Modernizacji i remontu układów technologicznych SUW,
 • Wymiany istniejącego drenażu filtrów (ciśnieniowych i grawitacyjnych), na nowatorski Hydrauliczno-Pneumatyczny (HP) - z gwarancją dożywotniego działania - bez konieczności < okresowej wymiany złoża,
 • Ujęcia wody powierzchniowej - opatentowane rozwiązanie samoczyszczącego przepływowego złoża filtracyjnego,

Dysponujemy zapleczem technicznym i sprzętowym oraz wieloletnim (30-to letnim) doświadczeniem, pozwalającym na podejmowanie wielu zadań, niewykonalnych dla konkurencji.

W celu zasięgnięcia dokładniejszych informacji, zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Rys.1. Studnia ujęciowa - rok budowy 1970 Rys.2. Studnia ujęciowa ceramiczna z 1936 r. Rys.3. Zapuszczanie głowicy sektorowej Rys.4. Trójnóg z wciągarką (1997) - głebokość studni 84 m Rys.5. Demontaż sprzętu (1995) Rys.6. Regeneracja st-10a (1996) Rys.7. Demontaż agregatu czyszczącego (1995) Rys.8. Montaż rur tłocznych Rys.9. Demontaż rur tłocznych Rys.10. Usunięte ze studni - wirnik silnika i huczek Rys.11. Czyszczenie studni ujęciowej Rys.12. Obudowa studni typu Lange Rys.13. Regeneracja studni piaszczącej Rys.14. Widok kopca studni głębinowej na terenie zalewowym Rys.15. Regeneracja studni szybowej Rys.16. Widok zakolmatowanego filtra Rys.17. Regeneracja studni ujęciowej 2009 r. Rys.18. Widok filtra PVC po regeneracji Rys.19. Widok kopca obudowy studni głębinowej Rys.20. Obudowa studni głębinowej Rys.21. Obudowa studni głębinowej Rys.22. Widok kopca obudowy studni głębinowej Rys.23. Obudowa studni głębinowej Rys.24. Lokalizacja studni ujęcia Rys.25. Obudowa studni ceramicznej rok budowy - 1936 Rys.26. Usunięty zator ze studni (2012) Rys.27. Regeneracja studni szybowej - 2011 Rys.28. Widok regenerowanej studni szybowej - 2011 Rys.29. Kopiec obudowy studni szybowej na terenie zalewowym