Inspekcja kamerą

Inspekcja kamerą rewizyjną studni głębinowych

Po usunięciu agregatu pompowego ze studni, zwykle realizowanego przez służby eksploatacyjne SUW, wykonuje się kamerą rewizyjną jej inspekcję TV-DVD, dostarczającą informacji n.t.:

  • stanu technicznego całej kolumny studziennej i jej drożności,
  • wykonania materiałowego kolumny studni (PVC, stal),
  • rzędnych zafiltrowanych odcinków studni,
  • konstrukcji zastosowanego filtra (siatkowy, szczelinowy, mostkowy…),
  • rzędnej zamka dla studni dwukolumnowej,
  • ewentualnych blokad studni utopionym sprzętem,
  • rodzaju kolmatacji: mechanicznej, chemicznej lub biologicznej filtra,
  • stanu technicznego filtra,
  • wielkości zasypu rury podfiltrowej oraz
  • zaleceń eksploatacyjnych lub propozycji doboru najskuteczniejszego sposobu regeneracji.

W załączeniu zamieszcza się przykładową inspekcję studni, gdzie w wykonanym wcześniej opracowaniu, hydrogeolog stwierdza: „w studni nr… od poziomu 72,0 do 110,0 m, zgodnie z wykonanym pomiarem głębokości, zalega 38,0 m zasyp, co jest skutkiem technicznego uszkodzenia filtra”. W konkluzji ostatecznej zalecił „jej likwidację”.

Przyczyną błędnego pomiaru, dokonanego przez geologa było zawieszenie 'świstawki’ na zamku rury nadfiltrowej (72,0 m), w innym zaś przypadku – blokada kolumny utopionym wirnikiem silnika. Podobnych przykładów można przytoczyć przynajmniej kilka. Tych błędów można się ustrzec, wykonując inspekcję kamerą rewizyjną studni, oszczędzając jednocześnie znaczne środki finansowe na: opracowanie dokumentacji technicznej nowej studni i jej odwiercenie oraz niepotrzebną likwidację studni starej.

Przykładowy raport

AT-AQUA

Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe
"AT-AQUA" dr inż. Jan Pasis

Kontakt

54-235 Wrocław
ul. Białowieska 54/9

608 486 073 - dr inż. Jan Pasis
511 824 839 - mgr Elżbieta Pasis
71 310 46 79 - warsztat

Projekt i realizacja Internet Media. Wszelkie prawa zastrzeżone.