Inspekcja kamerą rewizyjną studni głębinowych

Po usunięciu agregatu pompowego ze studni, zwykle realizowanego przez służby eksploatacyjne SUW, wykonuje się kamerą rewizyjną jej inspekcję TV-DVD, dostarczającą informacji n.t.:

 • stanu technicznego całej kolumny studziennej i jej drożności,
 • wykonania materiałowego kolumny studni (PVC, stal),
 • rzędnych zafiltrowanych odcinków studni,
 • konstrukcji zastosowanego filtra (siatkowy, szczelinowy, mostkowy…),
 • rzędnej zamka dla studni dwukolumnowej,
 • ewentualnych blokad studni utopionym sprzętem,
 • rodzaju kolmatacji: mechanicznej, chemicznej lub biologicznej filtra,
 • stanu technicznego filtra,
 • wielkości zasypu rury podfiltrowej oraz
 • zaleceń eksploatacyjnych lub propozycji doboru najskuteczniejszego sposobu regeneracji.

W załączeniu zamieszcza się przykładową inspekcję studni, gdzie w wykonanym wcześniej opracowaniu, hydrogeolog stwierdza: "w studni nr… od poziomu 72,0 do 110,0 m, zgodnie z wykonanym pomiarem głębokości, zalega 38,0 m zasyp, co jest skutkiem technicznego uszkodzenia filtra". W konkluzji ostatecznej zalecił "jej likwidację".

Przyczyną błędnego pomiaru, dokonanego przez geologa było zawieszenie 'świstawki' na zamku rury nadfiltrowej (72,0 m), w innym zaś przypadku - blokada kolumny utopionym wirnikiem silnika. Podobnych przykładów można przytoczyć przynajmniej kilka. Tych błędów można się ustrzec, wykonując inspekcję kamerą rewizyjną studni, oszczędzając jednocześnie znaczne środki finansowe na: opracowanie dokumentacji technicznej nowej studni i jej odwiercenie oraz niepotrzebną likwidację studni starej.

Przykładowy Raport

Raport - 1 Raport - 2 Raport - 3 Raport - 4 Raport - 5 Raport - 6

Rys.1. Inspekcja studni kamerą rewizyjną DVD Rys.2. Zamek studni dwukomumnowej - utopiony klucz Rys.3. Całkowity zasyp rury szlamowej i częściowo filtra 3.5 m Rys.4. Kolmatacja biologiczna filtra szczelinowego PVC Rys.5. Utopiony agregat Rys.6. Zamek studni dwukolumnowej Rys.7. Utopiony agregat pompowy oraz rura tłoczna 43.0 m Rys.8. Całkowita kolmatacja zafiltrowanej strefy studni Rys.9. Widok filtra siatkowego przed regeneracją Rys.10. Utopiony agregat Rys.11. Całkowita kolmatacja filtra Rys.12. Chemiczna kolmatacja filtra szczelinowefgo PVC Rys.13. Widok filtra po regeneracji ultradźwiękami Rys.14.Widok filtra po regeneracji ultradźwiękami Rys.15. Widok filtra po regeneracji ultradźwiękami Rys.16. Widok filtra po regeneracji ultradźwiękami