Moderdnizacje SUW

Zastosowanie innowacyjnych i niestandardowych rozwiązań technologicznych w modernizacji SUW

  • Chemiczna regeneracja złoża ciśnieniowych i grawitacyjnych filtrów pośpiesznych,
  • Wymiana istniejącego drenażu filtrów (ciśnieniowych i grawitacyjnych), na nowatorski Hydrauliczno-Pneumatyczny (HP), w wykonaniu z PVC, PP-R, OH18N9 - z gwarancją dożywotniego działania, bez okresowej wymiany złoża,
  • Zastosowanie hydrocyklonu z sonifikacją wody surowej w zbiorniku reakcji – kontaktowym,
  • Ujęcia wody powierzchniowej - opatentowane rozwiązanie samoczyszczącego przepływowego złoża filtracyjnego,

1. Budynek filtrów SUW Zawada 2000 r 2. Ogólny widok zespołu nr 1- SUW Zawada 2000 r 3. Płukanie filtra 6 SUW Zawada - 2000 r 4. Widok filtra nr 3 - SUW Zawada 2000 r 5. Ujęcie wody powierzchniowej Międzygórze - 1996 7. Ujęcie wody powierzchniowej OSiR Milicz 2010 8. Ujęcie wody powierzchniowej OSiR Milicz 2010 9. Widok filtra OSiR Milicz 2010 10. Regeneracja filtra OSiR Milicz 2010 11.  Widok SUW Wola Mała 2006 12. SUW Wola Mała Łańcut 2006 13. SUW PKP Czerwieńsk (1936) 2012 14. SUW Mazurowice 2009 15. SUW Karnków (1995) 16. 2-u stopniowa filtracja - Karnków (1995) 18. SUW Strzelin-1 19. Filtry ciśnieniowe SUW 21.Złoże filtra przed regeneracją chemiczną 22. Złoże filtra po regeneracji chemicznej 23. Złoże przed regeneracją 24. Złoże po chemicznej regeneracji 25. Złoże po chemicznej regeneracji

Opinie

4a. Opinia - Zawada 4b. Opinia - Zawada 5a.  Bystrzyca Kł. -  opinia 5b. Opinia UG Bystrzyca Kł. 12a. Opinia Łańcut 13a. Opinia -  Czerwieńsk 14a. Referencje - Mazurowice 16a. Opinia 17.  Zielona Góra